Stéphanie Rondelez

Het leeuwendeel van mijn tijd verdedig ik de belangen van zowel werkgevers als werknemers in procedures voor de arbeidsgerechten. Daarnaast heb ik een ruime ervaring uitgebouwd in het voeren van onderhandelingen en de redactie van overeenkomsten, zowel bij aanvang van de samenwerking als op het einde ervan.

stephanie.rondelez@curia.be

+32 16 31 41 16

LinkedIn

Bij mijn start aan de balie in 2002, heb ik me van meet af aan toegelegd op het sociaal recht, met de nadruk op arbeidsrecht. 

In het verlengde daarvan is er al snel sociaal strafrecht bijgekomen. Met mijn expertise op dat vlak sta ik werkgevers bij in het kader van sociale inspecties en bij de juridische afwikkeling van zware arbeidsongevallen. Waar nodig verdedig ik hen naderhand ook voor de correctionele rechtbank als een strafrechtelijke vervolging niet kan worden afgewend. 

Mijn opdrachten als in house counsel, o.a. bij een BEL-20 onderneming en de juridische dienst van een sociaal secretariaat, beschouw ik als een leuke en verrijkende afwisseling bij mijn bezigheden. 

De laatste jaren heb ik mij vanuit een persoonlijk engagement ook verdiept in de reglementering rond de erkenning en de rechten van personen met een handicap. 

 
AdvocaatMr. FoxCounsel